Category Archives: انتخاب رژ لب بر اساس رنگ پوست شما

انتخاب رژ لب بر اساس رنگ پوست شما

رژ لب ها از جمله مواد آرایشی هستند که طبیعت زنان را تشکیل می دهند. بر طبق تحقیقات ، 60 درصد از زنان بدون استفاده از رژ لب بیرون نمی روند و 80 درصد از آنها به طور مداوم از رژ لب استفاده می کنند. همچنین در مطالعه دیگری مشخص شده که سن استفاده از رژ لب در زنان بین 14 تا 60 سال است.