Tag Archives: رژ لب

آرایشی ساده، ماندگار و زیبا با رژ لب مدادی

جالب است بدانید که رژ لب تاریخچه بسیار غنی و پرباری دارد. اولین بار در دوران مصر باستان بود که برای پر رنگ‌تر کردن لب از رژ لب استفاده کردند. آنها برای ساخت رنگ قرمز، ترکیبی از نوعی سوسک، رنگ قارچ و فلس ماهی به دست آوردند. این ترکیب باعث ایجاد امراض مختلفی می‌شد. به همین دلیل بود که رفته رفته در اعصار جدید آن را کنار گذاشتند و به دنبال ترکیبات جدیدی گشتند.