Tag Archives: مرور چند تعریف رایج آرایش و زیبایی با توجه به ترندهای روز

بررسی جدیدترین تعریف‌ های زیبایی در دنیای مدرن و آرایش

پس به این تعریف‌ها تکیه نکنید. قبل از هر چیز فراموش نکنیم، که همه زیبا هستیم. فقط اگر کمی زیبایی طبیعی خودمان را همراه این تعریف ها کنیم، در سطح اجتماع درخشان‌تر خواهیم شد.