Tag Archives: میکروب ها و قارچ ها روی براش آرایشی

۳ بلایی که در صورت تمیز نکردن براش آرایشی به جان خواهید خرید!

بعد از استفاده از مواد آرایشی با پایه آب یا روغن، مقداری از مواد آرایشی روی براش باقی خواهد ماند. این مواد باقی مانده حتی در حد میکروسکوپی محیط خوبی برای رشد، باکتری‌ ها، میکروب ها و قارچ ها هستند. بیشتر این باکتری های خطرناک برای پوست به راحتی در دمای اتاق با کمک آلودگی های محیطی رشد و تولید مثل می‌کنند. هنگامی که دوباره به سراغ برس آرایشی خود بروید، این میکروارگانیسم ها به صورت شما منتقل خواهند شد.