Tag Archives: نحوه استفاده از کرم پودر

با نحوه استفاده صحیح از پنکک و کرم پودر بیشتر آشنا شوید

کرم پودر انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال شما می‌توانید از انواع مایع، کرمی و یا حتی نیمه‌جامد آن استفاده کنید. البته استفاده از کرم پودر به جای پنکک، منحصر به کسانی است که پوستی خشک دارند. استفاده از پنکک برای پوست‌های چرب توصیه می‌شود. اما در نهایت از هر نوع کرم پودری هم که استفاده کنید، باید با روش صحیح استفاده از آن آشنا باشید. برای استفاده از کرم پودر ، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: